banan
banan
Kontaktovat technickou podporu můžete zde.
Help   >   E-mails   >   Nastavení Outlook Express

Nastavení Outlook Express

Uživatelé Outlook Express nejdříve přejdou na Nastavení - účty a poté mohou pokračovat podle instrukcí:

Přidání pošty

Zadání emailových serverů

Přihlašování k poště

Zadání informací o serverech