banan
banan
Kontaktovat technickou podporu můžete zde.
Help   >   E-shops   >   Export a import

Export a import

Tato sekce slouží pro ukládání dat nebo načtení ze souboru, který je reprezentován jako tabulka a jednotlivé údaje jsou zde uloženy. Takové soubory jsou například ve formátu xml, csv, xls apod.

Exporty jsou určeny pro 2 typy formátů a 2 typy znakových sad.

Znakové sady:

UTF - 8 - Toto kódování svými vlastnostmi řeší mnoho dřívějších problémů při zachování zpětné kompatibility.

Windows 1250 - Používaná operačním systémem Microsoft Windows pro reprezentaci textů ve středoevropských jazycích používajících latinku.


Export zboží

Pro export zboží můžete použít 2 typy souborů. 

XML export

Zboží, kategorie a parametry budou exportovány do souboru typu xml. Toto je určeno pro přenos mezi dvěma a více eshopy naší firmy.

CSV export

Využijete, pokud chceme přidat nové zboží. V takovém případě můžete smazat informace v jednotlivých buňkách (soubor máme otevřen např. v Excellu) a zanecháte formát sloupců. Každé zboží musí mít vyplněný název, jinak se nenaimportuje. 

V případě, že přidáte další sloupce, bude se zobrazovat jako nový parametr. ID zboží není nutno zadávat do souboru.

Administrace eshopu - Export zboží

Náhled exportovaného souboru v UTF-8:

Soubor-exportu


Import zboží

V případě, že máte nějaký exportovaný soubor, zde načtete jeho obsah.

XML import

Jednoduše vyberete soubor příslušným tlačítkem a zvolíte Importovat data.

CSV import

Import nového zboží z vlastního souboru CSV. V případě úpravy zboží musí soubor obsahovat nejméně dva sloupce(s nepřejmenovaným záhlavím) - ID zboží a parametr, který chcete upravovat. Bude provedena jen úprava uvedeného zboží, ostatního se změna týkat nebude.

Vypsat čísla kategorií:

Můžete si nechat vypsat čísla jednotlivých kategorií

Čištění eshopu - Zde lze vyčistit nepotřebná data.

Log importu - Záznam z importu dat, ve kterém lze importovaná data odebrat zpět a obnovit tak předchozí stav.

Administrace eshopu - Import Export do účetních systémů

Pokud chcete uložit soubor s údaji ohledně plateb, zvolte tuto sekci. Je zde navíc možnost exportu do programu pohoda 2009.


Pohoda

Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale také pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.


Export a import uživatelů

Slouží pro přenos uživatelů a jejich informací do jiného redakčního systému eshopu.


Nastavení externího exportu

Zde se nastaví parametry, které chcete mít v exportu pro zbozi.cz a heureka.cz.

Zpět