banan
banan
Kontaktovat technickou podporu můžete zde.
Help   >   Free websites   >   Soubory

Soubory

Tato sekce slouží pro nahrání souborů na Váš hostingový prostor, ať už se jedná o jakékoliv soubory (obrázky, hudba, *.pdf soubory, apod.). Pro nahrání takového souboru (tzv. upload souboru) slouží jednoduché rozhraní, které může ovládat opravdu každý. Nyní si jej popíšeme v 5 bodech.

Administrace stránek - přehled Souboru  

1)

Vytvoří novou složku (v tomto případě bude nově vytvořená složka obsahovat také toto tlačítko pro vytvoření další složky, abychom mohli vytvářet strukturu obsahu jako známe z operačních systémů Windows, Linux, MaxOS,..), tlačítko pro načetní nového souboru + tlačítko pro pohyb o úroveň výše ve struktuře složek. 

Administrace stránek - možnosti souborů

2)

Nahraje soubor do složky. Pokud kliknete na toto tlačítko, zobrazí se okno pro nahrání. Zde můžete vidět podporované formáty souborů, tlačítko pro vybrání souboru a výběr složky, kam bude soubor nahrán. Více souborů lze nahrát v ZIP souboru, ten bude automaticky rozbalen.

Administrace stránek - okno pro nahrání obrázku do rs 

3)

Jednotlivé složky (mohou být prázdné).

4)

Soubory nahrané v aktuální složce. Můžete vidět, že se zobrazí i příslušné ikonky souborů.

5)

Filtr vyhledávání - Ten slouží v případě, že v dané složce máme více souborů. Proto doporučujeme soubory popsat tak, abyste si je co nejlépe zapamatovali (těžko budete hledat soubory s nesmyslnými názvy, pokud jich máte mnoho).

- Každý obrázek disponuje tlačítky pro mazání, otáčení a úpravy popisku.

Ikony pro úpravy

Zpět